नेपालको यौनहिंसा सम्बन्धिको कानुन अपुग भएको र अपर्याप्त रुपमा कार्यान्वयन भएको

नेपालको यौनहिंसा सम्बन्धिको कानुन अपुग भएको र अपर्याप्त रुपमा कार्यान्वयन भएको ट्रायल इन्टरनेशनल र यसको काठमाण्डांै स्थित साझेदारी संस्था ह्युमन राइटस एण्ड जस्टिस सेन्टर (एच आर जे सी), ले यौन हिंसासँग सम्बन्धित नेपालको कानुनहरुको विस्तृत विश्लेषण बुझाएका छन् । कागजमा...
Rajashree Bista Shakya – Finance and Administration Officer

Rajashree Bista Shakya – Finance and Administration Officer

Rajeshree has worked as a finance manager since 2008 for various companies and non-profit organisations. She also conducted consultancy missions, helping clients set up their organizational accounting and financial reporting systems. Rajeshree holds a BA and a Masters...
Ranjeeta Silwal – Human Rights Coordinator

Ranjeeta Silwal – Human Rights Coordinator

Ranjeeta has collaborated with TRIAL International since 2016 to build the HRJC. Before that, she held a research position at the Kathmandu School of Law to enhance good governance,human rights protection and law enforcement in Nepal. Ranjeeta holds an LLB and an LLM...